The Gwent Happiness Pulse has now closed. For more information and access to the results please contact:

 • Caerphilly Vicki Doyle doylevm@caerphilly.gov.uk
 • Torfaen Andy Wilson andy.wilson@torfaen.gov.uk
 • Monmouthshire improvement@monmouthshire.gov.uk
 • Blaenau Gwent pps@blaenau-gwent.gov.uk
 • Newport Huw Williams huw.williams@newport.gov.uk
 • Gwent Vicki Doyle doylevm@caerphilly.gov.uk

Mae Pwls Hapusrwydd Gwent yn awr wedi cau. Am fwy o wybodaeth ac i gael mynediad at y canlyniadau cysylltwch:

 • Caerffili Vicki Doyle doylevm@caerffili.gov.uk
 • Torfaen Andy Wilson andy.wilson@torfaen.gov.uk
 • Sir Fynwy improvement@monmouthshire.gov.uk
 • Blaenau Gwent pps@blaenau-gwent.gov.uk
 • Casnewydd Huw Williams huw.williams@newport.gov.uk
 • Gwent Vicki Doyle doylevm@caerffili.gov.uk